Unusual gift from a friend / niezwykły prezent od przyjaciela

IMG_3422

Recently I have met my friend, Frank Roevekamp. He is a strong shogi player and President of FESA (http://shogi.net/fesa/).

He knows well I like tsumeshogi, so as 2kyu promotion gift I have received very old tsumeshogi book. It is called “将棋極妙” (extremly unusual shogi?) and it is from 1849 year.

I thought it is worth sharing.

&

Ostatnio spotkałam się z moim przyjacielem, Frankiem Roevekamp. Jest on silnym graczem shogi a także Prezydentem FESA (http://shogi.net/fesa/).

Wie on dobrze, że lubię tsumeshogi, więc jako prezent za awansowanie na 2kyu dostałam on niego bardzo starą książkę na ten temat. Nazywa się ona “将棋極妙” (bardzo niezwykłe shogi?) i została napisana w 1849 roku.

Musiałam to pokazać na moim blogu.

New namecard / nowe wizytówki

As you may know or not, namecards are very important in Japanese business world. I am very excited to get new namecard with my new profession!

&

Jak wiecie lub nie, wizytówki są bardzo ważną częścią życia biznesowego w Japonii. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę używać nowej wizytówki z tytułem profesjonalistki!

First blog post / Pierwszy post

My name is Karolina Styczynska and I am ladies shogi professional. I have created this blog to share my experience from shogi world. I will be writing in English and Polish. (English is not my  native language)

Nazywam się Karolina Styczyńska i jestem profesjonalistką gry shogi. Ten blog posłuży mi do podzielenia się moimi doświadczeniami ze świata shogi. Będę pisać po angielsku i polsku.