Final of Joryu Meijin eliminations / finał eliminacji Joryu Meijin

IMG_3412

Today I have played my first official match in Osaka. It was an important game. You can replay it using shogi live. Unfortunatelly, even though I had good position in middle game, I have made mistakes in endgame leading to my loss. My opponent fought very strogly until end, taking the game. Wishing her luck for next games in Joryu Meijin League. And for me, I need to study more!

&

Dzisiaj rozegrałam pierwszą oficjalny mecz w Osace. Była to bardzo ważna gra. Można ją obejrzeć ponownie na shogi live. Niestety, mimo dobrej pozycji w grze środkowej, moje pomyłki w końcówce gry doprowadziły do mojej przegranej. Przeciwniczka walczyła bardzo zaciekle aż udało jej się wykorzystać okazję do wygranej. Życzę jej powodzenia w następnych grach w Lidze Joryu Meijin. A co do mnie, muszę więcej potrenować!

Advertisements

First shido in NSR / pierwsze shido w NSR

img_3389

It is not the first time I played teaching games – shido – but today I played in the most special place. In Japanese Shogi Association’s (NSR) shogi building! Many years ago, when I came to Japan for the first time, almost everyday I went to shogi dojo in this building’s second floor. Usually there was, each time different, an amazing professional player teaching through shido. Sometimes I would pay specially to learn something from them.

Today I had the honor to be that professional teacher! It was an amazing experience for me. I have played 5 games simultaneously, each one with a different handicap (including even games). I hope the players could learn something from me, but few times I was learning from them! Thank you.

Next week I will teach in NSR again. Doing my best.

&

Nie pierwszy raz grałam gry instruktażowe – shido- ale dzisiaj grałam w bardzo specjalnym miejscu. W budynku shogi Japońskiego Stowarzyszenia Shogi (NSR)! Wiele lat temu, kiedy pierwszy raz przyjechałam do Japonii, prawie codziennie przychodziłam do shogi dojo na drugim piętrze tego budynku. Zwykle był tam, codziennie inny, wspaniały profesjonalista, który uczył przez gry intruktażowe. Czasami dodatkowo płaciłam, żeby też móc się czegoś nauczyć od nich.

Dzisiaj miałam honor być tym nauczycielem! Było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Zagrałam symultanicznie 5 gier, jedne z handikapem, a inne bez. Mam nadzieję, że udało mi się przeciwników czegoś nauczyć, ale kilka razy to mnie nauczono czegoś nowego. Dziękuję.

W następnym tygodniu znowu będę tam uczyć. Dam z siebie wszystko.

New namecard / nowe wizytówki

As you may know or not, namecards are very important in Japanese business world. I am very excited to get new namecard with my new profession!

&

Jak wiecie lub nie, wizytówki są bardzo ważną częścią życia biznesowego w Japonii. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę używać nowej wizytówki z tytułem profesjonalistki!

Interview and jezyki / wywiad i jeżyki

I had an interview with Mihoe Sano, who is a free writer. She is a fan of Poland! On Fat Thursday event, she made over 150 polish donuts!!

I was happy to talk with her and I have got a present, souvenir from Poland. It was cookies called “Jeżyki”. Now the funny part comes in. Polish language is difficult, so words “jeżyk” and “język” seems very alike. But meaning of first one is “hedgehog” and the other “tongue”. Cookies name “Hedgehogs” comes from the way they look – like little hedgehogs! While calling them tongues made it quite surprising for European citizen!

Breaking the barriers of new language is always difficult and sometimes funny. I hope I can meet Mihoe Sano in Poland next time!

&

Miałam wywiad z Mihoe Sano, która jest free writerem. Jest wielką fanką Polski! W tłusty czwartek przygotowała ponad 150 pączków!!

Bardzo miło mi się z nią rozmawiało, a także dostałam prezent z Polski. Były to ciasteczka “Jeżyki”. Oczywiście, język polski jest trudny i łatwo jest pomylić słowa “jeżyk” i “język”. “Jeżyki” nazywają się tak z powodu ich wyglądu. W przeciwieństwie do krajów Azjatyckich, Polacy rzadko jedzą języki, więc bardzo się uśmiałam!

Nauka nowego języka (ha) jest bardzo trudna, ale czasami pełna śmiechu. Mam nadzieję, że z Mihoe Sano będę mogła spotkać się znowu, tym razem w Polsce!

 

Tokyo FM experience / wywiad w Tokyo FM

I have had many interviews since last Monday, today I was at radio Tokyo FM.

Ryusuke Kelly and Angie Lee, the two hosts very kindly helped me to survive the interview in Japanese.

Do you also hate hearing your own voice? I guess I should get used to it.

I had great fun while talking about shogi and Poland. Even though it was raining on way home, I was happy.

Radio broadcast is scheduled for 6th March 20:00~ Japanese time.

Still few interviews awaiting for me, but I treat them as a chance to promote shogi.

Next week I also have the final game of eliminations to Joryu Meijin league. Need to train for it, while being busy with media.

&

Miałam wiele wywiadów od zeszłego poniedziałku, dzisiaj w radiu Tokyo FM.

Ryusuke Kelly i Angie Lee prowadzący program byli bardzo pomocni w moich zmaganiach z językiem japońskim.

Czy wy też nie lubicie słyszeć swojego głosu? Muszę się wreszcie przyzwyczaić.

Wspaniale było opowiedzieć o shogi i o Polsce. Nawet deszcz w drodze powrotnej do domu nie popsuł mi humoru.

Audycja odbędzie się 6. marca od 20:00 czasu japońskiego.

Przede mną wciąż parę wywiadów, ale to świetna okazja do promocji shogi.

W następnym tygodniu mam grę finałową eliminacji do ligi Joryu Meijin. Nawet zajęta mediami, muszę się do niej przygotować.

First blog post / Pierwszy post

My name is Karolina Styczynska and I am ladies shogi professional. I have created this blog to share my experience from shogi world. I will be writing in English and Polish. (English is not my  native language)

Nazywam się Karolina Styczyńska i jestem profesjonalistką gry shogi. Ten blog posłuży mi do podzielenia się moimi doświadczeniami ze świata shogi. Będę pisać po angielsku i polsku.